Το Toronto District School Board προσφέρει εξ απστάσεως (online) πρόγραμμα μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μαθητές 10ης-12ης τάξης. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν. Για πληροφορίες-εγγραφές εδώ.

Προγράμματα

SC (10-12) Program

Τάξεις

  • Grades 10-12

Λεπτεμέρειες για την τάξη

9:00 a.m. to 12:30 p.m

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα