Σχετικά με εμάς

Η πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του Καναδά. Πέρα από τις δύο επίσημες γλώσσες, τα αγγλικά και τα γαλλικά, εκατομμύρια Καναδών είναι ομιλητές γλωσσών κληρονομιάς (γλώσσες ιθαγενών, μεταναστών, κλπ.), οι οποίες καλλιεργούνται κυρίως μέσα από κοινοτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτή η πύλη είναι το αποτέλεσμα ενός διαρκούς ερευνητικού προγράμματος κοινοτικής δράσης που στοχεύει στην υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στον Καναδά. Βασίζεται σε μελέτη που διενεργήθηκε στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Αναλυτικών Προγραμμάτων, Διδασκαλίας και Μάθησης του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Σπουδών του Οντάριο (OISE) του Πανεπιστημίου του Τορόντο με τίτλο “Τα κρυμμένα σχολεία: χαρτογράφηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Καναδά”. Δεκάδες ερευνητές, εθελοντές, εκπαιδευτικοί κι άλλοι ενδιαφερόμενοι μοιράστηκαν τις ιδέες τους σχετικά με το πού, πώς και από ποιους χρησιμοποιείται, διδάσκεται και μαθαίνεται η ελληνική γλώσσα στον Καναδά. Η πύλη αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών που λειτουργεί από το 2014 στο Κέντρο Ευρωπαϊκών, Ρωσικών και Ευρασιατικών Σπουδών (CERES) της Σχολής Διεθνών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής (Munk School of Global Affairs and Public Policy) του Πανεπιστημίου του Τορόντο και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF). Το GREEKLANGUAGE.CA δημιουργήθηκε για να συνδέσει κοινότητες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, γλωσσικά προγράμματα και μαθησιακούς πόρους με διδάσκοντες και μαθητές της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στον Καναδά.

Κοινοτικοί οργανισμοί

Δεκάδες κοινότητες, ενώσεις και σύλλογοι που συνδέονται με την ελληνική γλώσσα και τον νεοελληνικό πολιτισμό δραστηριοποιούνται στον Καναδά. Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την παροχή υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές, την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας, τη διατήρηση και προώθηση των ελληνικών παραδόσεων, μουσικής, χορού, θεάτρου, κουζίνας κ.α. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες όλων των ελληνικών κοινοτικών οργανισμών στον Καναδά.

Γλωσσικά Προγράμματα

Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός διδάσκονται σε όλο τον Καναδά. Πολλά Δημόσια Σχολικά Συμβούλια, κοινοτικά ιδρύματα και ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν μαθήματα σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, σε περισσότερους από 10.000 μαθητές διαφόρων ηλικιακών ομάδων και επίπεδων. Στόχος μας  να εντοπίσουμε όλα αυτά τα προγράμματα και να κοινοποιήσουμε τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές τους δραστηριότητες.

Εκπαιδευτικοί Πόροι

Πλήθος εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού διατίθεται μέσω διαδικτύου για χρήστες της ελληνικής γλώσσας που ζουν εκτός Ελλάδας. Χρηματοδοτούνται από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγονται μέσω πανεπιστημιακών προγραμμάτων ή κοινοποιούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς. Πρόκειται για πόρους που είναι πολύτιμοι για καθηγητές και δασκάλους της ελληνικής γλώσσας, αλλά και για φοιτητές, μαθητές και γονείς στον Καναδά. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε διδακτικά εγχειρίδια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης, σχέδια μαθημάτων, ακαδημαϊκά άρθρα και κάθε υπηρεσία ή διδακτικό υλικό που ενδείκνυται για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά. 

Νέα και εκδηλώσεις

Η πρόσβαση σε κοινοτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά νέα είναι σημαντική για την ενημέρωση δασκάλων και μαθητών γύρω από τις εξελίξεις που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Είτε πρόκειται για σχολικές δραστηριότητες, για κοινοτικά φεστιβάλ, πολιτιστικές γιορτές, για νέα προγράμματα ή διδακτικά υλικά, ανυπομονούμε να λάβουμε και να δημοσιεύσουμε τα νέα σας. Χαιρετίζουμε όλες τις συνεισφορές των ενδιαφερόμενων χρηστών που επιθυμούν να ενημερώσουν την κοινότητα μας για εκδηλώσεις ελληνικών σχολείων ή κοινοτήτων απ’ όλο τον Καναδά.

Υποστήριξε μας

Αν θέλετε να υποστηρίξετε αυτή την έρευνα και να συμβάλετε στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@hhf.ca

Ευχαριστίες

Εκτιμούμε τη συμβολή των ακόλουθων οργανισμών:

  • Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς
  • Κέντρο Ευρωπαϊκών, Ρωσικών και Ευρασιατικών Σπουδών / Σχολή Διεθνών Θεμάτων και Δημόσιας Πολιτικής Munk / Πανεπιστήμιο Τορόντο
  • Γραφείο Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά
  • Πρεσβεία της Ελλάδας στον Καναδά
  • Γραφείο Εκπαιδευτικών Υποθέσεων, Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο
  • Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Γιορκ
  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Οντάριο, Τμήμα Επιμόρφωσης, Διδασκαλίας και Μάθησης
  • Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου