Προγράμματα

Νήπια-8η (Δημοτικό-Γυμάσιο)

Τάξεις

  • K-6

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Δευτέρα-Παρασκευή 8:00am - 3:00pm

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Dayschool

5757 Wilderton Ave Montreal, Québec

Οδηγίες