Προγράμματα

Νήπια-8η (Δημοτικό-Γυμάσιο)

Τάξεις

  • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Σάββατο 9:00am - 11:30am

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ελληνικός Πολιτισμός

Λύκειο (Credit)

Τάξεις

  • SC

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Σάββατο 9:00am - 12:30am

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ελληνικός Πολιτισμός

20 Evermede Dr North York, Ontario

Οδηγίες