Προγράμματα

Νήπια-8η (Δημοτικό-Γυμάσιο)

Τάξεις

  • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Δευτέρα 4:30pm - 7:00pm

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ελληνικός Πολιτισμός

175 Plains Rd East York, Ontario

Οδηγίες