Προγράμματα

Νήπια-8η (Δημοτικό-Γυμάσιο)

Τάξεις

 • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Σάββατο 9:00am - 11:30am

Μαθήματα

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Χορός
 • Γεωγραφία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Ιστορία
 • Μυθολογία

Λύκειο (Credit)

Τάξεις

 • SC

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Σάββατο 9:00am - 12:15pm

Μαθήματα

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Χορός
 • Γεωγραφία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Ιστορία
 • Μυθολογία

Δια Βίου (Ενήλικες)

Τάξεις

 • CE

Λεπτεμέρειες για την τάξη

επικοινωνήστε με το σχολείο

Μαθήματα

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Χορός
 • Γεωγραφία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Ιστορία
 • Μυθολογία

191 Hickson Dr Kitchener, Ontario

Οδηγίες