Προγράμματα

K-8 Program

Τάξεις

 • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Tuesday 5:30pm - 8:30pm

Μαθήματα

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Χορός
 • Γεωγραφία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Ιστορία
 • Μυθολογία
 • Θρησκεία

SC Program

Τάξεις

 • SC

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Tuesday 5:30pm - 8:30pm

Μαθήματα

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Χορός
 • Γεωγραφία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Ιστορία
 • Μυθολογία
 • Θρησκεία

10077 Bayview Ave. Richmond Hill, Ontario

Οδηγίες