Προγράμματα

Νήπια-8η (Δημοτικό-Γυμάσιο)

Τάξεις

  • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Τρίτη 4:15pm - 6:45pm

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ελληνικός Πολιτισμός

115 Gowan Ave East York, Ontario

Οδηγίες