Προγράμματα

Νήπια-8η (Δημοτικό-Γυμάσιο)

Τάξεις

  • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Σάββατο 9:00am -11:30am

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ελληνικός Πολιτισμός

285 Wilmington Ave. North York, Ontario

Οδηγίες