Προγράμματα

Νήπια-8η (Δημοτικό-Γυμάσιο)

Τάξεις

  • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Τρίτη 4:45pm - 7:15pm

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ελληνικός Πολιτισμός

95 Brian Drive North York, Ontario

Οδηγίες