Προγράμματα

Λύκειο (Credit)

Τάξεις

 • SC (7-12)

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Σάββατο 8:45am - 2:15pm

Μαθήματα

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία Ελλάδα
 • Χορός
 • Δράμα
 • Γεωγραφία
 • Ιστορία
 • Μουσική
 • Φωτογραφία
 • Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα
 • Θρησκεία
 • Μαθητικό Περιοδικό

1565 St. Martin Ouest Laval, Québec

Οδηγίες