Προγράμματα

Νήπια-8η (Δημοτικό-Γυμάσιο)

Τάξεις

  • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Δευτέρα 5:00pm - 8pm Τετάρτη 5:00pm - 8:00pm Πέμπτη 7:00pm - 9:00pm

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Χορός
  • Γεωγραφία
  • Ελληνικός Πολιτισμός
  • Ιστορία
  • Μυθολογία
  • Θρησκεία

3125 Bayview Avenue Toronto, Ontario

Οδηγίες