Προγράμματα

K-8 Program

Τάξεις

 • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Monday 5:00pm - 8pm Wednesday 5:00pm - 8:00pm Thursday 7:00pm - 9:00pm

Μαθήματα

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Χορός
 • Γεωγραφία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Ιστορία
 • Μυθολογία
 • Θρησκεία

CE Program

Τάξεις

 • CE

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Monday 5:00pm - 8pm Wednesday 5:00pm - 8:00pm Thursday 7:00pm - 9:00pm

Μαθήματα

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Χορός
 • Γεωγραφία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Ιστορία
 • Μυθολογία
 • Θρησκεία

3125 Bayview Avenue Toronto, Ontario

Οδηγίες