Προγράμματα

K-8 Program

Τάξεις

  • K-8

Λεπτεμέρειες για την τάξη

Wednesday 6:00pm-8:30pm

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ελληνικός Πολιτισμός

3001 Country Ln Whitby, Ontario

Οδηγίες