Πλεονέκτημα αυτού του εργαλείου είναι ότι εκτός από τη μετάφραση λέξεων χρησιμοποιεί και σώματα κειμένων ώστε οι χρήστες να βρίσκουν τις μεταφρασμένες λέξεις που αναζητούν μέσα σε αυθεντικά κείμενα