Προπτυχιακή Υποτροφία του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο York

Providers

The Hellenic Heritage Foundation (HHF) Chair in Hellenic Studies and Modern Greek History

Recipients

Εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες που σπουδάζουν σύγχρονη ελληνική ιστορία, γλώσσα ή λογοτεχνία, με ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων 7,50 (Α)

Application Deadline

N/A