Όλα τα ζητούμενα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν προκειμένου να είναι έγκυρη η αίτηση της υποτροφίας

Providers

Hellenic Scholarships Foundation (HSF)

Recipients

Φοιτητής/φοιτήτρια ελληνικής καταγωγής που παρακολουθεί πλήρες πρόγραμμα σπουδών σε πανεπιστήμιο του Quebec και έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος των μαθημάτων ή που σπουδάζει σε πλήρες πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας ή πολιτισμού πανεπιστημιακού επιπέδου

Application Deadline

16 Νοεμβρίου