Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον οι αιτώντες ή οι γονείς/κηδεμόνες τους είναι ενεργά μέλη της Ε.Κ.Τ.

Providers

Dimitris Agouridis (Canadian Locators Inc.), Greek Community of Toronto (GCT)

Recipients

Μαθητής/μαθήτρια της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για την κάλυψη διδάκτρων σε οποιοδήποτε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Καναδά ή στο εξωτερικό

Application Deadline

11 Δεκεμβρίου