Το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου αναπτύσσεται επί σειρά ετών και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 47.000.000 λέξεις, οι οποίες αυξάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν προτάσεις του ΕΘΕΓ χρησιμοποιώντας από ένα μέχρι τρία κριτήρια. Αναζητήσεις γίνονται με βάση λέξεις, λήμματα ή μέρη του λόγου.