Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκπαίδευση στο Οντάριο είναι ένας οργανισμός που συνδέεται με την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή του Καναδά και λειτουργεί το Ελληνικό Ορθόδοξο Σχολείο Μεταμόρφωσης. Η αποστολή τους είναι να «προσφέρουν εκπαίδευση υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου σε συνδυασμό με τη διδασκαλία των ελληνικών ορθοδόξων αξιών, της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε ένα περιβάλλον που θα βοηθήσει και θα ενθαρρύνει κάθε μαθητή να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του, να εξοπλίσει τους μαθητές με τις δεξιότητες και αξίες που θα τους επιτρέψουν να υπηρετήσουν και να αναδειχθούν στην κοινωνία και την εκκλησία σε ένα οκείο και θετικό περιβάλλον».

Προγράμματα

30 Scarsdale Road Toronto, Ontario

Οδηγίες