Η αποστολή της οικογένειας AΧΕΠΑ είναι να προωθήσει τον Ελληνισμό, την Εκπαίδευση, τη Φιλανθρωπία, την Πολιτική Ευθύνη, την Οικογένεια και την Ατομική Αριστεία.