Το “Λυχνάρι” είναι μια ελληνική λέξη με βαθύ συμβολικό νόημα που επιστρέφει στην αρχαιότητα – η ζωή, η θεότητα, η σοφία, η διανόηση και τα καλά έργα είναι όλες εκδηλώσεις της συμβολικής φύσης της λάμπας και του φωτός. Στην κοινότητά μας, το Λυχνάρι κρατά την κοινή μας κληρονομιά λαμπερή φωτίζοντας πέντε κλασικές τέχνες: θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, τραγούδι και χορό.

Προγράμματα

10450 116 ST NW Edmonton, Alberta

Οδηγίες