Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

March 30th at 12pm (EST):  “Οι φιλέλληνες του γαλλόφωνου Καναδά και η απελευθερωμένη Ελλάδα” / “On the occasion of the Bicentennial of the Greek War of Independence” / “À l’occasion du bicentenaire de la Guerre d’indépendance grecque”. Καθηγητής / Prof. Jacques Bouchard (Langues et culture Néo-helléniques, Département de littératures et de langues du monde, Université de Montréal). Η διάλεξη θα είναι στα ελληνικά / THIS LECTURE WILL BE HELD IN GREEK / La conférence se tiendra en grec.  https://tinyurl.com/4bjvbvkp

March 30th at 12pm (EST)