Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ Γ2/ΞΓ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:   Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές», θα υλοποιηθεί  από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ακαδημαϊκή υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ελένη Γρίβα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, θα είναι δωρεάν, διάρκειας 50 ωρών και με τη λήξη του  θα χορηγηθεί βεβαίωση. παρακολούθησης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε  εγγραφή  στο Πρόγραμμα μέχρι 23 Οκτωβρίου.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaZxGHZ3ybV8mHYHeYoomlj7ez_5C4DsUzpggww1QuKaeqtw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Εγγραφή ως 23 Οκτωβρίου 2022