θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2023-2024, για τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού. Η παραγγελία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου της Διεύθυνσης Εκδόσεων http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα μέσω της ένδειξης «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού». Οι λειτουργίες του ιστότοπου είναι οι ακόλουθες:

  • Δυνατότητα πρόσβασης των Συντονιστικών Γραφείων:

Τα συντονιστικά γραφεία έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα στοιχεία των μονάδων της αρμοδιότητάς τους για την καλύτερη ενημέρωσή τους.

Η πρόσβαση στη σελίδα προϋποθέτει τη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων πρόσβασης, τα οποία επικαιροποιούνται ετησίως και θα σταλούν σε κάθε συντονιστικό γραφείο με επόμενο αυτοματοποιημένο mail.

  • Δυνατότητα πρόσβασης των Εκπαιδευτικών Μονάδων:

Οι μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν το εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό για το σχολικό έτος 2023-2024, καθώς επίσης και τις ποσότητες ανά τίτλο που επιθυμούν να παραλάβουν.

Η πρόσβαση στη σελίδα προϋποθέτει τη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων πρόσβασης, τα οποία θα σταλούν σε κάθε συντονιστικό γραφείο με επόμενο αυτοματοποιημένο mail.

Θα παρακαλούσαμε να προωθηθούν τα σχετικά στοιχεία πρόσβασης στις μονάδες αρμοδιότητάς σας, μεμονωμένα σε κάθε μονάδα για να διασφαλιστεί η μυστικότητα των στοιχείων πρόσβασης και να ενημερωθούν ώστε να προβούν στην παραγγελία βιβλίων για το σχολικό έτος 2023-2024, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Διευκρινίζεται ότι:

Ø  Η παραλαβή των βιβλίων από την αποθήκη του ΙΤΥΕ Διόφαντος είναι δυνατόν να ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου 2023.

Ø  Κατά το διάστημα 31 Ιουλίου – 18 Αυγούστου 2023 η αποθήκη του ΙΤΥΕ Διόφαντος αναμένεται να είναι κλειστή.

Υπενθυμίζεται πως η συμπλήρωση της Εκτιμώμενης Ημερομηνίας Παράδοσης και των στοιχείων μεταφορικής εταιρίας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συσκευασία και διάθεση των βιβλίων.

Επίσης, τα διδακτικά βιβλία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού βρίσκονται διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα http://publications.cti.gr/dig-books, αλλά και στον δικτυακό τόπο των μονάδων.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε οι μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού να απευθύνονται στα Συντονιστικά Γραφεία και όχι απευθείας στο ΙΤΥΕ Διόφαντος, το οποίο και θα ενημερώνεται μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο Συντονιστικό Γραφείο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος

Διεύθυνση Εκδόσεων – ΙΤΥΕ Διόφαντος

Ιστότοπος: https://publications.cti.gr/

Επικοινωνία: infopublications@cti.gr