Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σας προσκαλεί ο Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 στη διαδικτυακή εκδήλωση που αφορά τo Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)». Το ΕΑΠ δίνει την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους να φοιτήσουν στο ΕΑΠ με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους,  να έρθουν σε επαφή με την ακαδημαϊκή κοινότητα και παράλληλα να ενημερωθούν για τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Ίδρυμα. Ο Διευθυντής του ως άνω Προγράμματος, σε συνεργασία με Καθηγητές-Συμβούλους, αλλά και εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό θα προβούν σε παρουσίαση του και θα ακολουθήσει συζήτηση και επίλυση αποριών. Ο σύνδεσμος σύνδεσης: https://hou.webex.com/meet/vlavianou