Στις 13 Μαρτίου 2023 ξεκινά ο πέμπτος κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2, που οργανώνονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πέρα από τη γενικότερη έμφαση που δίνεται στη χρήση της λόγιας γλώσσας και την εκφορά του ακαδημαϊκού λόγου, στον συγκεκριμένο κύκλο περιλαμβάνονται στοχευμένες ασκήσεις πάνω στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου προκειμένου οι συμμετέχοντες να ανταποκριθούν καλύτερα στις εξετάσεις ελληνομάθειας (Γ2) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, εφόσον βεβαίως προτίθενται να λάβουν μέρος σε αυτές τον ερχόμενο Μάιο.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας όπου υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Για αιτήσεις επισκέφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος. Η περίδος εγγραφών ολοκληρώνεται στις 8 Μαρτίου, 2023.