Φοιτητές και φοιτήτριες με πολύ καλή γνώση της ελληνικής μπορούν να συνεισφέρουν εθελοντικά στην προσπάθεια καταγραφής του ιστορικού αρχείου του Γενικού Προξενείου Τορόντο, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γενικού Πρόξενου, Βίκτωρ Μαλιγκούδη. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή, το ιστορικό αρχείο θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου θα ψηφιοποιηθεί, θα αποχαρακτηριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατεθεί στην ιστορική έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με το μέιλ toronto@mfa.gr.