Από τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821 στο ημερήσιο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης (ΙΙ) της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ.