Προγράμματα

CE Program

Τάξεις

  • CE

Λεπτεμέρειες για την τάξη

7:30pm - 9:30pm

Μαθήματα

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Ελληνικός Πολιτισμός

4521 Park Avenue Montreal, Québec

Οδηγίες